Transformacje Danych w rozszerzeniach Power : Przewodnik Dla Początkujących

Power BI stanowi potężne narzędzie do analizy danych, a kluczowym etapem w optymalnym wykorzystaniu jego potencjału jest biegłość w procesie transformacji danych. W niniejszym przewodniku przedstawiamy szczegółowy, krok po kroku opis importowania, kształtowania i oczyszczania danych za pomocą funkcji Power Query, otwierając drzwi do efektywnej eksploracji oraz analizy informacji.

Krok 1: Importowanie Danych

 1. Rozpocznij od Otwarcia Power BI Desktop:
  • Uruchom Power BI Desktop i utwórz nowy raport.
 2. Otwórz Okno Power Query:
  • Przejdź do zakładki „Pobierz dane” i kliknij „Pobierz dane”. Wybierz źródło danych, np. plik Excel, bazę danych czy dane online.
 3. Importuj Dane:
  • Wybierz konkretne źródło danych i zdefiniuj parametry importu. Kliknij „Załaduj” lub „Przekształć dane”, aby otworzyć okno Power Query.

Krok 2: Kształtowanie Danych

 1. Przegląd Interfejsu Power Query:
  • Interfejs Power Query składa się z trzech głównych sekcji: „Start”, „Przekształć”, „Widok”. W „Start” znajdują się podstawowe funkcje, a w „Przekształć” bardziej zaawansowane narzędzia.
 2. Filtrowanie Kolumn:
  • Wybierz kolumny, którymi chcesz się zająć, i użyj opcji „Usuń kolumny” lub „Zachowaj kolumny”, aby dostosować zakres danych.
 3. Sortowanie i Grupowanie:
  • Posortuj dane według określonej kolumny za pomocą opcji „Sortuj rosnąco” lub „Sortuj malejąco”. Grupuj dane według określonych kategorii.
 4. Usuwanie Duplikatów:
  • Wyeliminuj duplikaty, klikając na kolumnę, a następnie używając opcji „Usuń duplikaty” w zakładce „Start”.
 5. Dodawanie Nowych Kolumn:
  • Użyj opcji „Dodaj kolumnę” w zakładce „Start”, aby dodać nowe kolumny oparte na istniejących danych lub formułach.

Krok 3: Czyszczenie Danych

 1. Zamiana Typu Danych:
  • Sprawdź, czy typy danych są prawidłowe. Kliknij na nagłówek kolumny, a następnie wybierz odpowiedni typ danych, używając opcji „Zmień typ” w zakładce „Przekształć”.
 2. Usuwanie lub Zastępowanie Błędów:
  • Kliknij na kolumnie, a następnie użyj opcji „Zamień wartości” lub „Usuń błędy”, aby pozbyć się błędów.
 3. Czyszczenie Pustych Wartości:
  • Użyj opcji „Usuń wiersze” lub „Zamień wartości”, aby zarządzać pustymi wartościami w danych.
 4. Zastosowanie Formuł DAX:
  • W razie potrzeby, korzystaj z formuł języka DAX, aby przeprowadzić bardziej zaawansowane operacje na danych.

Krok 4: Zapisanie i Zastosowanie Transformacji

 1. Zapisz Transformacje:
  • Po zakończeniu transformacji danych, kliknij „Zamknij i zastosuj” w Power Query, aby zastosować zmiany.
 2. Monitorowanie i Aktualizacja:
  • Power BI automatycznie monitoruje źródła danych. W przypadku zmian w danych, użyj opcji „Odśwież” w celu zaktualizowania raportu.

Podsumowanie:

Wprowadzenie się w świat transformacji danych w Power BI może wydawać się trudne na początku, ale z praktyką stanie się to coraz bardziej intuicyjne. Ten przewodnik powinien stanowić solidne fundamenty dla Twojej przygody z kształtowaniem danych w Power BI, pozwalając Ci na lepsze zrozumienie, jak efektywnie zarządzać informacjami w tym potężnym narzędziu analizy danych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *