Kopiowanie plików za pomocą VBA w Excelu

Cel

Poniższe makro będzie kopiować wszystkie pliki ze wskazanego folderu do innego, wybranego katalogu. Zarówno folder źródłowy jak i docelowy będzie wskazywany po uruchomieniu makra.

Kod

1 Sub Copy_One_File()
2 
3  folder = InputBox("Folder zrodlowy") & "\"
4  plik = Dir(folder & "*.xlsx")
5  cel = InputBox("Folder docelowy") & "\"
6  Do While plik <> ""
7    MkDir cel & Left(plik, Len(plik) - 5)
8    FileCopy folder & plik, cel & Left(plik, Len(plik) - 5) & "\" & plik
9    plik = Dir
10  Loop
11
12 End Sub

Sub Przeszukaj_folder()

  Sciezka = InputBox("Wklej ścieżkę folderu") & "\"
  plik = Dir(Sciezka & "*.xlsx")
  
  Do While plik <> ""
    Workbooks.Open Sciezka & plik
      ActiveWorkbook.Range("A1") = 100
    Workbooks(plik).Close Savechanges:=False
  Loop

End Sub

Tutaj aaksldals
cel = InputBox(„Folder docelowy”) & „\”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *